Basisschool Einstein De Haan

Speciale begeleiding

Onze basisschool doet aan … speciale leerling-begeleiding.

Wat betekent dat ?

Wat doen wij zo allemaal in die vernieuwing ?

– Niveaulezen (N.L.) Alle kinderen krijgen speciale leestraining in groepjes van 5. Ze lezen 2 x 25 minuten intens op hun eigen leesniveau. De resultaten die behaald worden, zijn verbluffend. De kinderen worden gedurende het schooljaar 3x getest, waarbij ze naar een hoger leesniveau kunnen overstappen (test naar leestijd en leesfouten). Dit N.L. gaat door met behulp van leesmoeders en leesvaders. Wie wil ons komen versterken?

– Begrijpend lezen (B.L.) Al de kinderen die het hoogste niveau in het technisch lezen behaald hebben (N.L.-9plus), stappen over naar het begrijpend lezen: elk volgens zijn eigen bevattingsvermogen, dit onder de leiding van 2 leerkrachten en de directeur. Een grondige evaluatie en bijsturing worden na elke 5 werkkaarten gemaakt.

– Zorg voor een totale ontwikkeling: Wij willen zorgen voor een totale ontplooiing. De lessen beeld, tekenen, handvaardigheid, drama en muziek, sport en bewegingsopvoeding, gebruik van moderne media en ICT, techniek, kooklessen, … worden gegeven op dinsdag- en donderdagnamiddag.
Onze bekommernis is: de lessen muziek, tekenen, handvaardigheid, sportinitiatie en bewegingsopvoeding door specialisten-lesgevers uit ons eigen onderwijscorps te laten geven. Dit geeft de garantie dat activiteiten goed begeleid worden zodat de kinderen zeer enthousiast meewerken. De waardering kwam er in het verleden toen we verschillende eerste prijzen en ereprijzen in ontvangst mochten nemen.

– Spellingsniveau: al de kinderen worden 3x per schooljaar getest en in alle klassen wordt met spellingslijsten en woorddictees geoefend.

– Logopedie Kinderen die nood aan hulp bij het juist leren articuleren hebben, kunnen een beroep doen via leerkracht-C.L.B. op een logopedist op school.

– GON-project Kinderen die externe speciale hulp nodig hebben, kunnen die ook bekomen via een dossier opgemaakt door het C.L.B. en het gespecialiseerd C.LB.

– Tijdelijk onderwijs aan huis Meer dan 21 dagen ziek zijn (in 1 periode) vanaf de 22ste dag 4 lestijden per week. Ouders vragen onderwijs aan huis met medisch attest. Afstand school – zieke niet meer dan 10 km.