Basisschool Einstein De Haan

Opvangdienst

Door het buitenshuis werken van de ouders kunnen er problemen ontstaan voor de opvang van de kinderen.

 

Sommige ouders komen wat later thuis dan de einduren van de school of vertrekken vroeger naar hun werk dan de school begint. Geen nood… de school kan een oplossing bieden.
Wij hebben immers een voor- en een nabewaking en dit in de hoofdschool (lokaal “KNUFFEL”) in de Einsteinlaan.

 

Met de volgende uurregeling:

‘ s morgens:

Van 07.15u. tot 08.15u voor de leerlingen van de lagere afdeling.
Van 07.15u tot 08.30u voor de kleuters.

 

’s avonds:

Van 16.00u tot 18.00u STIPT.

Op woensdagnamiddag:

Van 11.30u tot 13.00u STIPT.

 

Aan de kind(eren) die in de opvang blijven kan gerust een vieruurtje meegegeven worden die ze dan tijdens de opvang kunnen verorberen.

 

Indien u later dan gepland uw kind komt afhalen, neem dan contact op met juf Daniëlle. Gelieve het einduur te respecteren!
Telefoonnummer opvang: 059 / 23 37 52

 

Prijs = € 0.77 per half uur en per kind.

 

Betaling naschoolse opvang:
Dit gebeurt via facturatie na iedere maand, samen met de afrekening van de genuttigde maaltijden en drankjes. U kan de aanwezigheid van uw kind volgen op de aanwezigheidsfiche die door de begeleidster bijgehouden wordt.

 

Alle scholen vertrouwen de woensdagnamiddagopvang aan de Mallemolen toe. Dezelfde prijs van de school. Vervoer van school naar de Mallemolen wordt door de gemeente geregeld.