Basisschool Einstein De Haan

Ongeval op school?

Uw kind had een ongeval op school…

 

Wat moet U allemaal doen om in orde te zijn voor de verzekering ?
Het formulier “ETHIAS-VERZEKERING” dat U van de school krijgt, moet dezelfde dag nog door de dokter ingevuld worden en dringend aan de school terugbezorgd worden. De daarmee gepaard gaande kosten voor de dokter, de apotheek, het ziekenhuis moet U eerst zelf betalen.
Vervolgens wendt U zich met al de betaalde rekeningen tot uw mutualiteit die U een gedeelte van de gemaakte onkosten zal terugbetalen. U dient aan de mutualiteit een attest te vragen met vermelding van het bedrag en remgeld. Dit attest bezorgt U aan de school. Verder wordt alles door de school opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij “ETHIAS” die U de gemaakte onkosten integraal terugbetaalt.

 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid op weg naar school.

 

Zoals vorig jaar krijgen de ouders de gelegenheid hun kind te verzekeren voor de burgelijke aansprakelijkheid die hen zou kunnen ten laste gelegd worden in geval van schade of letsels veroorzaakt door hun kind aan eigendommen of personen op weg naar school of naar huis vanaf het ogenblik dat er geen toezicht meer is.
Zoals steeds wordt de gebruikelijke schoolverzekering geregeld door de ARGO zonder dat U enige premie hoeft te betalen. De uitbreiding tot de burgerlijke aansprakelijkheid hierboven aangehaald kan bekomen worden door betaling van een premie van € 0.50

Waarborgen van deze NIET verplichte verzekering:
– Lichamelijke schade: beperkt tot € 1.239.465 per slachtoffer en tot € 2.478.929 per ongeval (bij brand of ontploffing: beperking tot € 619.732 per ongeval).
– Materiële schade: beperkt tot € 123.946 per ongeval.
– Maximum van de waarborg voor lichamelijke en materiële schade samen: € 2.478.929 per ongeval. U krijgt binnenkort een inschrijvingsformulier.